+ imatges

Confort y diseny

Els boungalows pregola estan construïts amb parets d'encadellat de Douglas de diferents grossàries. La coberta està perfectament aïllada gràcies al 'sandvitx' que formen les taules de douglas i el poliestirè extrudit de 40 mm d'espessor.

Una altra característica clarament diferenciadora dels boungalows pregola respecte de la competència, a més de la fusta de Douglas, i l'aïllament de la coberta, és la fusteria. Portes i finestres estan preparades per incorporar vidres de càmera, i l'hermeticitat de les mateixes està assegurada per les juntes de goma que incorporen.

Podem construir els boungalows totalment a mesura i també adossar-los a una construcció existent amb la finalitat d'ampliar el seu habitatge, condicionar el seu àtic o terrassa i tot això sense les molestes obres de paleteria.

La fusteria també es fabrica i dissenya segons les indicacions del client i aquesta pot ser de fusta o alumini. Com a novetat oferim la possibilitat de muntar parets d'encadellat laminat contracolat (conegut com a duo) en grossàries de 46 i 68 mm. Fabricats sota la norma EN 386 (Resistència a les influències climàtiques). Per descomptat de Douglas. Els encadellats laminats duo aporten major rigidesa al mur i major estabilitat dimensional davant els canvis d'humitat i temperatura.

Un altre avantatge és que en tractar-se de dues peces els nusos i les esquerdes no passen de costat a costat de la paret evitant així la possible porositat del mur. És recomanable aplicar almenys una mà de lasur natural Pregola Color per protegir el color.