SISTEMA DE COBERTES

 

COBERTA D'ENCADELLAT DE 21 MM. + TEGOLA AMERICANA Taules encadellades de fusta de Douglas ( Pi Oregon Europeu) de 21 mm. d'espessor, fixades a les biguetes per puntes o grapes. Impermeabilització mitjançant Tegola Americana (plaques compostes per oxiasfalt reforçat amb feltre de fibra de vidre i amb autoprotecció de grànuls minerals acolorits). Compleix amb la Norma UNE EN 544 Codi 4x21 (Classe 1). Producte homologat i amb marca AENOR..

 

COBERTA D'ENCADELLAT DE 21 MM. + TELA ASFÀLTICA AUTOPROTEGIDA Taules encadellades de fusta de Douglas ( Pi Oregon Europeu) de 21 mm. d'espessor, fixada a les biguetes per puntes o grapes. Impermeabilització mitjançant làmina de betum asfàltic modificat amb elastòmer (SBS) de superfície autoprotegida amb protecció de grànuls minerals acolorits amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m2. Compleix amb la Norma UNE EN 544 Codi 4x21 (Classe 1). Producte homologat i amb marca AENOR.

 

COBERTA DE POLICARBONAT CEL·LULAR O METACRILAT COMPACTELa coberta de Policarbonat s'utilitza quan es requereix la màxima entrada de llum solar sense renunciar a la impermeabilització. El Policarbonat Cel·lular és irrompible i lleuger. Si es desitgés una estètica més semblant al vidre es pot optar pel Metacrilat Compacte. Consulti la nostra oficina tècnica o demani pressupost mitjançant el nostre formulari.

 

COBERTA DE TENDAL D'ONADESEl Tendal D'Onades Pregola és de màxima qualitat. Compost per ones de lona acrílica impermeable al 95% i muntades en perfils d'alumini lacat. Les ones de la lona poden desmuntar-se individualment per a la seva neteja o substitució. El mecanisme d'obertura és mitjançant corrioles i els perfils d'alumini lacat que uneixen les ones de la lona es desplacen per una guia d'alumini cargolada a la pèrgola. És possible donar un pendent lateral per a l'evacuació de l'aigua de pluja mitjançant la col·locació de rodes més altes a un costat del tendal.