CABANES

Seleccioni el producte que desitgi:

BUNGALOWS

Els bungalows Pregola estan construïts amb parets d'encadellat de Douglas de diferents espessors. La coberta està perfectament aïllada gràcies al sandvitx que formen les taules de douglas i el Poliestirè Extruït de 40 mm d'espessor.

Una altra característica clarament diferenciadora dels boungalows Pregola respecte de la competència, a més de la fusta de Douglas, i l'aïllament de la coberta, és la fusteria. Portes i finestres estan preparades per incorporar vidres de càmera i la hermeticitat de les mateixes està assegurada per les juntes de goma que incorporen.

Podem construir els boungalows totalment a mesura i també adossar-los a una construcció existent amb la finalitat d'ampliar el seu habitatge, condicionar el seu àtic o terrassa i tot això sense les molestes obres de paletería.

La fusteria també es fabrica i dissenya segons les indicacions del client i aquesta pot ser de fusta o alumini. Com a novetat oferim la possibilitat de muntar parets d'encadellat laminat contraencolat (conegut com a duo) en espessors de 46 i 68 mm. Fabricats sota la norma EN 386 (Resistència a les influències climàtiques). Per descomptat de Douglas. Els encadellats laminats duo aporten major rigidesa al mur i major estabilitat dimensional davant els canvis d'humitat i temperatura.

Un altre avantatge és que en tractar-se de dues peces els nusos i les esquerdes no passen de costat a costat de la paret evitant així la possible porositat del mur. És recomanable aplicar almenys una mà de lasur natural PregolaColor per protegir el color.

ALFONSO GONZÁLEZ

Encarregat

P: Existeix un servei de muntatge?

R: A Pregola, comptem amb el millor equip de muntatge amb una àmplia experiència dins del sector de la fusta.

GERARD QUER

Departament Tècnic

P: Què puc muntar en el meu jardí?

R: Indiqui'ns quin projecte té en ment i li podem realitzar un estudi a mesura.

AITOR PALOMAR

Comptabilitat

P: Quines garanties ofereix Pregola?

R: Oferim 10 anys de garantia antipudriment en la nostra fusta de Pi de Douglas, i 15 anys per a la nostra fusta de pi cuperitzat.

Veure mes consells