Pi d'Oregon Europeu - El Douglas

Qualitat, resistència, bellesa i respecta el medi ambient

Introduïda fa aproximadament 150 anys en els boscos europeus, aquesta espècie d'origen americà també anomenada «Pi d'Oregon», es desmarca de les altres coníferes per les seves característiques intrínseques. És de les resinoses més durables i la seva gran resistència estructural i la seva durabilitat natural la fan idònia per a la construcció d'estructures de fusta. El seu color vermellós i les seves marcades vetes són d'alt valor estètic. Amb el pas del temps el douglas té la propietat d'endurir. Exposat als rajos del sol adquireix una tonalitat grisa plata que es pot evitar usant el nostre lasur Pregola Color. 

Característiques Físiques i Mecàniques confirmades 
S'ha comprovat en infinitat d'assajos realitzats que la fusta de douglas presenta les millors característiques de resistència i mecàniques de la majoria de coníferes d'interès comercial. Malgrat tenir un creixement ràpid, el douglas té una densitat volumètrica de +/- 500 Kg./m³, superior a la majoria de resinoses. La fusta de douglas té excel·lents característiques de durabilitat en resistir atacs de fongs i insectes, supera en aquest sentit al pi silvestre (Flandes), al pi marítim, al pi insignis, a l'avet nòrdic (Piceaabies), etc.

Tegola Americana

Plaques compostes per oxiasfalt reforçat amb feltre de fibra de vidre i amb autoprotecció de grànuls minerals acolorits. Compleix amb la Norma UNE EN 544 Codi 4x21 (Classe 1). Producte homologat i amb marca AENOR. Pendent mínima 20%

Tela Asfàltica Autoprotegida

Làmina de betum asfàltic modificat amb elastòmer (SBS) de superfície autoprotegida amb protecció de grànuls minerals acolorits amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m2. Compleix amb la Norma UNE EN 544 Codi 4x21 (Classe 1). Producte homologat i amb marca AENOR. Pendent mínim 2%

Policarbonat Cel·lular o Metacrilat Compacte

La coberta de Policarbonat s'utilitza quan es requereix la màxima entrada de llum solar sense renunciar a la impermeabilització. El Policarbonat Cel·lular és irrompible i lleuger. Si es desitgés una estètica més semblant al vidre, es pot optar pel Metacrilat Compacte. Consulti la nostra oficina tècnica o demani pressupost mitjançant el nostre formulari. Pendent mínim 10%

Tendal D'Onades

El Tendal D'Onades Pregola és de màxima qualitat. Compost per ones de lona acrílica impermeable al 95% i muntades en perfils d'alumini lacat. Les ones de la lona poden desmuntar-se individualment per a la seva neteja o substitució. El mecanisme d'obertura és mitjançant corrioles i els perfils d'alumini lacat que uneixen les ones de la lona es desplacen per una guia d'alumini cargolada a la pèrgola. És possible donar un pendent lateral per a l'evacuació de l'aigua de pluja mitjançant la col·locació de rodes més altes a un costat del tendal.

Teula Ceràmica

Protegeix la teva pèrgola de la manera més rústica. En Pregola oferim l'opció de cobrir la teva pèrgola amb les nostres teules ceràmiques, donant un aire campestre al teu projecte. Per poder oferir-li aquest tipus de coberta no oblidi comentar-ho al seu pressupost o bé pot visitar la nostra oficina tècnica per oferir-li més informació.

Pregola Color (Lasur Natural)

El Lasur de Pregola s'aplica com un vernís/tint però amb la particularitat que impregna la fusta, en lloc de cobrir-la, no deixant una pel·lícula superficial, i aconseguint una superfície de tacte natural i amb un manteniment mínim. El Lasur Natural Pregola Color està fabricat amb ingredients naturals com l'oli de linaça, les resines naturals, els pigments minerals i els dissolvents sense plom. Existeixen tres colors a escollir: Roure Clar, Roure Daurat o Nogal.

Landings