15 Anys de Garantia

Per elements fabricats amb fusta de pi cuperitzat CL4. La garantia cobreix la resistència al podriment i l'atac d'insectes, inclús per a fustes en contacte permanent amb la humitat o el terra. Les peces de pi cuperitzat no s'han de serrar ni perforar una vegada adquirides si han d'estar col·locades en contacte permanent amb humitat o terra. En cas de podriment de la fusta durant el període de garantia, aquesta cobreix les peces implicades. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni la mà d'obra.

10 Anys de Garantia

Per a elements fabricats amb fusta de Douglas (Pi d'Oregó europeu). La garantia cobreix la resistència al podriment. La fusta de douglas pot estar sotmesa a la intempèrie però en contacte amb terra o humitat permanent, pel que s'ha de evitar l'acumulació de fullam o qualsevol altre element que impedeixi la correcta ventilació de la fusta. En cas de podriment de la fusta durant el període de garantia, aquesta cobreix les peces implicades. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni la mà d'obra.

2 Anys de Garantia

Landings