ALFONSO

Rble. de Producció

P: Com és la posició davant la desforestació a l'empresa?

R: A Pregola, únicament utilitzem fusta importada de boscos sostenibles.

GERARD

Dep. Tècnic

P: Visc en una àtic. Podré ancorar el meu producte en la meva terrassa?

R: Segons el tipus de paviment que disposi li oferirem l'ancoratge mes idoni.

Landings