Pi d'Oregon Europeu - El Douglas

Qualitat, resistència, bellesa i respecta el medi ambient

Introduïda fa aproximadament 150 anys en els boscos europeus, aquesta espècie d'origen americà també anomenada «Pi d'Oregon», es desmarca de les altres coníferes per les seves característiques intrínseques. És de les resinoses més durables i la seva gran resistència estructural i la seva durabilitat natural la fan idònia per a la construcció d'estructures de fusta. El seu color vermellós i les seves marcades vetes són d'alt valor estètic. Amb el pas del temps el douglas té la propietat d'endurir. Exposat als rajos del sol adquireix una tonalitat grisa plata que es pot evitar usant el nostre lasur Pregola Color.

Característiques Físiques i Mecàniques confirmades
S'ha comprovat en infinitat d'assajos realitzats que la fusta de douglas presenta les millors característiques de resistència i mecàniques de la majoria de coníferes d'interès comercial. Malgrat tenir un creixement ràpid, el douglas té una densitat volumètrica de +/- 500 Kg./m³, superior a la majoria de resinoses. La fusta de douglas té excel·lents característiques de durabilitat en resistir atacs de fongs i insectes, supera en aquest sentit al pi silvestre (Flandes), al pi marítim, al pi insignis, a l'avet nòrdic (Piceaabies), etc.

Fusta de Ipé

D'entre totes les fustes que oferim a Pregola per a usos exteriors, la fusta d'ipé és la més valorada per a construcció d'exterior per ser suau, agradable al tacte, higiènica, duradora i altament resistent a xilòfags i fongs. És per això que aquesta fusta és òptima per a qualsevol tipus d'estructura, com bé poden ser tarimes, tanques, etc..., ja que la seva alta durabilitat a les inclemències meteorològiques la fan idònia per a tots els projectes i treballs. 

Aquest tipus de fusta densa i dura és principalment originària d'Amèrica del sud i Centreamèrica, principalment de Brasil, ja que les seves masses forestals estan consolidades i la seva producció és estable. Totes les nostres fustes gaudeixen del segell FSC que garanteix l'extracció controlada únicament de zones en les quals no perilla la desforestació, fent summament important en el pulmó del planeta, Brasil, que és contínuament assotada per taladores furtius en els seus boscos, principalment per alt valor que tenen fustes tan preuades com l'ipé.

Pi Cuperitzat

Els taulons de Pi Cuperitzat que utilitzem a Pregola estan tractats en autoclau oferint una màxima durabilitat estant en contacte amb el sòl o amb aigua i exposats per tant a una humidificació en la qual supera permanentment el contingut d'humitat del 20%. Els nostres taulons, tractats en Classe 4, ofereixen màxima durabilitat i resistència per a qualsevol tipus de vallat exterior.

Pregola Color (Lasur Natural)

El Lasur de Pregola s'aplica com un vernís/tint però amb la particularitat que impregna la fusta, en lloc de cobrir-la, no deixant una pel·lícula superficial, i aconseguint una superfície de tacte natural i amb un manteniment mínim. El Lasur Natural Pregola Color està fabricat amb ingredients naturals com l'oli de linaça, les resines naturals, els pigments minerals i els dissolvents sense plom. Existeixen tres colors a escollir: Roure Clar, Roure Daurat o Nogal.

Landings